Adwokat
Agnieszka Pasieczna-Kołszut

Świadczone przeze mnie usługi obejmują pełen zakres pomocy prawnej w zakresie porad, opinii i prowadzenia postępowań przed sądami w sprawach cywilnych i karnych. Duży obszar mojej praktyki adwokackiej stanowią sprawy z zakresu prawa rodzinnego – rozwody, sprawy o podział majątku wspólnego, sprawy o alimenty, sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi lub dotyczące władzy rodzicielskiej, przy prowadzeniu których niezbędne jest połączenie empatii i solidnej wiedzy prawniczej. Zajmuję się także prowadzeniem spraw karnych, których specyfika wymaga działań szybkich i zdecydowanych. Dbam o uszanowanie wszystkich praw pokrzywdzonego. Oskarżonym zapewniam skuteczną obronę na każdym etapie postępowania przed organami ścigania i sądami, a także na etapie postępowania wykonawczego. Z sukcesem prowadzę sprawy cywilne z zakresu prawa spadkowego oraz prawa rzeczowego.

Zakres moich usług

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest jednym z najdelikatniejszych obszarów prawa, dotyczącym spraw związanych z małżeństwem, rozwodami, separacją, ustaleniem pochodzenia dziecka, opieką nad dziećmi czy podziałem majątku.

Z uwagi na charakter spraw rodzinnych, którym towarzyszą silne emocje, przeprowadzam moich Klientów przez te trudne momenty w ich życiu z uwzględnieniem ich najlepszego interesu, z najwyższą starannością oraz doskonałą znajomością przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów.

 • rozwód, separacja
 • alimenty
 • opieka nad dziećmi, kontakty z dziećmi
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
 • rozdzielność majątkowa małżeńska
 • podział majątku i inne

Prawo karne

Prawo karne to dziedzina, która wymaga nie tylko znacznej wiedzy prawniczej, ale i strategicznego myślenia. Oferuję kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego, od momentu zatrzymania przez Policję, wszczęcia śledztwa aż po postępowanie sądowe oraz wykonawcze. Posiadam duże doświadczenie w zakresie spraw karnych oraz dotyczących m.in. odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary, spraw dotyczących wyrażenia przez sąd zgody na założenie „blokady alkoholowej” oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania ( ENA).

 • sprawy karne
 • sprawy nieletnich
 • odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary,
 • dozór elektroniczny,
 • Europejski Nakaz Aresztowania
 • „blokada alkoholowa”
 • tymczasowe aresztowanie i inne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to obszar prawa dotyczący relacji między osobami, zarówno fizycznymi, jak i prawnymi. Oferuję wszechstronne doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, pomagając klientom w sprawach związanych z umowami, nieruchomościami, prawem spadkowym i innymi kwestiami cywilnoprawnymi.

 • prawo spadkowe
 • prawo zobowiązań
 • prawo dotyczące nieruchomości